KONSULTANTKA

Amelia Kuch


Amelia-Kuch-WAYAIR.jpg

Doktorantka badająca zagadnienia migracji, praw do ziemi i infrastruktury wodnej. Posiada duże doświadczenie w pracy akademickiej i konsultingowej. Absolwentka Oxfordu.

Nagrodzona jako stypendystka European Doctoral Training. Pisze pracę o naturalizacji uchodźców z Burundi w Tanzanii. Pracuje na University of Edinburgh; nieustannie przemieszcza się między Polską, Szkocją i Tanzanią. Certyfikowana nauczycielka jogi i medytacji. Zaangażowana w promowanie well-being w sektorze edukacji. W WAYAIR odpowiedzialna za doradztwo w zakresie bieżących projektów i tworzenie nowych partnerstw.