ARCHITEKT

Iwo Borkowicz


Iwo-Borkowicz-Wayair.jpg

Laureat prestiżowej nagrody YTAA2016 przyznawanej za najlepszy projekt magisterski z dziedziny architektury, urbanistyki  i projektowania krajobrazu w Europie w latach 2015-16 przez Fundacje Mies Van Der Rohe oraz EAAE Prize przyznawaną przez Europejski Komitet Medali Architektonicznych. W 2017r. został wybrany jednym z „20 młodych projektantów, którzy ukształtują przyszłość projektowania na świecie” przez Design Indaba, World Design Events i Dutch Design Week. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Architektura i Urbanistyka. Następnie kontynuował  edukację na wydziale międzynarodowych studiów magisterskich z Architektury i Zrównoważonego Rozwoju na KU Leuven w Belgii, kończąc je z wyróżnieniem dziekańskim. Jest członkiem międzynarodowej grupy badawczo projektowej Streetscape Terretories, w ramach której rozumienie i transformacje miasta budowane są w oparciu o analizowanie go z perspektywy ulicy. Najbardziej rozpoznawalnym projektem Borkowicza jest jego model rozwojowy dla Starej HavanY.

W latach 2016 i 2017 wykładał i publikował prace naukowe miedzy innymi na konferencji PURAL w San Francisco, Dutch Design Week 2017, NED CURP2017 w Karaczi czy INDESEM w Delft.